Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 
Home > EL direktiiv > Rakendussuunised > Teabe edastamine ja teadlikkuse tõstmine

Teabe edastamine ja teadlikkuse tõstmine

Mida ütleb EL direktiiv?

Tööandjad peavad pakkuma tervishoiutöötajatele teavet järgmise kohta:

  • erinevad riskid,
  • kehtiv seadusandlus,
  • juhtumite/õnnetusjuhtumite ennetamise ja registreerimise head tavad,
  • saadaolevad toetusprogrammid.

Teadlikkuse edendamiseks peavad nad lisaks sellele pakkuma tegevusi ja reklaammaterjale koostöös esindavate ametiühingute ja/või töötajate esindajatega1

Millised näited on rakendamisel kasulikud?

1. näide.

Kasulikud ja soovitatavad algatused kirjeldamaks teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ohtusid on peamiselt plakatid, voldikud, elektroonilised postitused ja teadaanded. Heade tavade näited ning teravate instrumentide põhjustatud vigastuse traumaatilise kogemuse läbielanute näited on lisaks muule ideaalseks täienduseks teie teabevahetust edendavale tegevusele. Empiiriliste tõendusmaterjalide ja personali tavade küsimustike kasutamine toetab teie püüdlusi selgitada käitumismallide muutmise vajadust teie haiglas.

Ohutuskultuuri sisseseadmiseks töökeskkonnas on ülemaailmne ametiühingute liit PSI välja töötanud nii filmi kui brošüüri nimega„Terava tajumine – tervishoiutöötajate ohutuse edendamine“. Need tegelevad tervishoiutöötajate teavitamise ja koolitamise eesmärgil järgmiste teemadega:10

Riskivältimine ja nõelatorke vigastuste ravi
Haigla administratsiooni roll töötervishoiu ja ohutuse edendamises
Isiklikud kogemused nõelatorke juhtumitega 
Hea tervisliku töökeskkonna määratlus limiteerimaks kokkupuuteriski verega kanduvate haiguskandjatega
B. Braun'i riskivältimine infusioonravis

B. Braun'i brošüür „Teravate instrumentide põhjustatud vigastus – riskivältimine infusioonravis” toetab teie teabesaamise ja teadlikkuse tõstmisega seonduvaid tegevusi. See pakub kasulikku teavet seoses teravate instrumentide põhjustatud vigastustega kaasnevate riskide ja tagajärgedega ning samas tutvustab sobivaid ennetavaid strateegiaid ja ohutustooteid.

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.