Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 
Home > EL direktiiv > Rakendussuunised > Riskihindamine

Riskihindamine

Mida ütleb EL direktiiv?

Riskihindamine keskendub ekspositsiooni määramisele ning selgitamisele, kui tähtis on hea personalivalikuga ja hästi organiseeritud töökeskkond. Lisaks sellele võetakse läbi ka olukorrad, kus on tegu vigastuse, vere või potentsiaalselt nakkusohtlike materjalidega.1

Millised näited on rakendamisel kasulikud?

Regulaarseid riskihindamisi tuleb teostada kõigis kohtades, kus võib tekkida kas teravate instrumentide põhjustatud vigastus või infektsioon. Asjakohase riskihindamise teostamist lihtsustab nii igas töökohas korraliku riskijuhtimisalase koolituse saanud personaliliikme määramine kui koostöö töötajate esindajate ja vastava tehnilise kogemusega personaliliikmetega. Riskihindamise dokumente sisaldavad kirjalikud plaanid toetavad veelgi edasisi menetlusi ja meetmeid.

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuur (OSHA) juurutas E-fact 40 riskihindamiskava, mis aitab tervishoiutöötajatel ja alluvatel hinnata tervise- ja ohutusriske ning rakendada riskihindamispoliitikat.
E-fact 40 riskihindamiskava koosneb järgmisest viiest sammust2.

Viieastmeline riskihindamine
Viieastmeline riskihindamine

1. samm. Ohtude ja ohustatavate isikute tuvastamine

Haiglariskide tuvastamine nõuab üksikasjalikku analüüsi välja selgitamaks protsesse, millega kaasneb teravate instrumentide põhjustatud vigastuste risk, ning nendega seostuvaid inimesi. Kui tervishoiutöötajad kasutavad oma igapäevatöös teravaid seadmeid, võivad sellega kaasneda järgmised riskid.

  • Kemikaalisaastus (1. näide)
  • Infektsioon (2. näide)

2. samm. Riskide hindamine ja prioritiseerimine

1. näide. Infusioonravis tekkida võiva kemikaalisaastuse riski hindamine ja prioritiseerimine

Ravimisegude valmistamise ja manustamise ajal võib ohtlike ravimite käsitsemine viia tervishoiutöötaja ekspositsiooni ja sellest lähtuvalt ka keemilise saastumiseni.

Üks võimalus kemikaalisaastuse riski hindamiseks on ohtlike ravimite loendi abil (allpool), mille B. Braun on olemasolevate allikate andmeil kokkuvõtte teinud.
Iga aine on klassifitseeritud inimkehale avalduda võiva toksilise toime alusel.
Ülevaate lihtsustamiseks on ained rühmitatud ravimrühmade kaupa ning pandud seejärel igas rühmas tähestikulisse järjekorda.

Ohtlike ravimite loend


2. näide. Infektsiooniriski hindamine ja prioritiseerimine

Prof. Dr. A. Wittmann Wuppertali ülikooli juures Saksamaal hindas teaduslike andmete alusel infektsiooniriski. Allpool on toodud meditsiinilised seadmed ja menetlused, millega kaasnevad kõige suuremad infektsiooniriskid. Infektsiooniriski määramisel lähtutakse nõelatorke vigastuste sagedusest ja verega kokkupuute määrast seadme kohta.
Sellest nähtub, et kõigi teravate instrumentide põhjustatud vigastustega kaasneb infektsioonirisk ning seetõttu tuleb kasutusele võtta ennetavad meetmed, nt ohutustooted.

Prof. Dr.–Ing. Andreas Wittmann
University of Wuppertal
Faculty of Safety Engineering, Occupational Medicine, Occupational Physiology
and Infection Control

Veel näiteid.
Health and Safety Executive: Risk Assessment. 2011

3. samm. Ennetava tegevuse valik ja 4. samm. Meetmete võtmine

Tuginedes riskihindamisele näeb EL direktiiv 2010/32 ette järgmiste ennetavate meetmete rakendamise.

Kõrvaldamine, ennetamine ja kaitse

Teabe edastamine ja teadlikkuse tõstmine

Koolitus

5. samm. Seire ja ülevaatus

Tagamaks teie ennetusabinõude tõhusust kaitsmisel teravate instrumentide põhjustatud vigastuste eest, näeb EL direktiiv ette aruandlus- ja monitoorimismeetodite rakendamise.

Aruandlus

Vastus ja järelkontroll

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.