Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Aruandlus

Mida ütleb EL direktiiv?

Aruandlus hõlmab aruandlusmenetluste ülevaatuse kooskõlas tervishoiu ja tööohutuse esindajate ja/või asjakohaste tööandjate / töötajate esindajatega. Vastavad protsessid peavad hõlmama kohalikke, riiklikke ja üleeuroopalisi süsteeme.
Töötajad peavad viivitamatult teavitama tööandjat ja/või vastutavat isikut ja/või tööohutuse ja tervishoiu eest vastutavat isikut igast teravate instrumentidega toimunud õnnetusjuhtumist või juhtumist.1

Millised näited on rakendamisel kasulikud?

1. näide.

Teravate instrumentide põhjustatud vigastuste usaldusväärsed aruandlusmenetlused on äärmiselt olulised, kuna need tagavad asjakohase kontrolli selliste juhtumite üle. Nende abil saavad töötajad õigesti riskimäära hinnata ja otsustada, milliseid meetmeid riski kõrvaldamiseks rakendada. Lisaks sellele toetavad täpsed aruandlusmenetlused rakendatud ennetusabinõude järelkontrolli ning aitavad teravate instrumentide põhjustatud vigastuse korral rakendada vastumeetmeid.

  Julgustamaks tervishoiutöötajaid aru andma mis tahes kokkupuutest vere ja kehavedelikega, peavad tööandjad kasutusele võtma asjakohase aruandlusvormi, nt haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) pakutav „Vere ja kehavedelikega kokkupuute aruandlusvorm“.

  Vorm hõlmab alljärgnevaid jaotisi.11

  Ekspositsiooni liik
  Nõelte/teravate seadmete hindamine
  Töötaja seletus
  Nahka läbiva vigastuse tingimused
  Limaskestade ekspositsiooni tingimused

  Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

  Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.