Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 
Home > EL direktiiv > Rakendussuunised > Kõrvaldamine, ennetamine ja kaitse

Kõrvaldamine, ennetamine ja kaitse

Mida ütleb EL direktiiv?

Olukordades, kus riskihindamine on tuvastanud teravatest instrumentidest ja/või infektsioonist tingitud vigastuste riski, tuleb välistada oht töötajale, või seda vähemalt piirata, rakendades järgmiseid ennetusabinõusid.1

Direktiiv 2010/32/EL ennetavad meetmed

Välistage kokkupuude teravate instrumentidega
Võtke kasutusele kaitsemehhanismidega varustatud meditsiinilised seadmed

Välistage teravate instrumentide asjakohatu kasutamine

Kaitske vere kaudu levivate haigustekitajate eest
Rakendage tõhusaid jäätmete kõrvaldamise menetlusi ning võtke kasutusele tehniliselt ohutud teravate instrumentide mahutid

Kasutage isikukaitsevahendeid (PPE)

Hoiduge infektsioonide eest (profülaktika)
Suure kokkupuuteriski puhul pakkuge tasuta vaktsineerimist

Ülalkirjeldatud meetmete efektiivsuse tagamiseks tuleb kasutusele võtta ohutud töösüsteemid, sh üldine ennetuspoliitika, koolitus ja tervishoiuseire menetlused.

Millised näited on rakendamisel kasulikud?

1. näide.

Üldises ennetuspoliitika dokumendis peavad olema selgelt määratletud meetmed ja menetlused, k.a rollid ja vastutused, nt Kaitsepookimisega kaasnevate (teravate instrumentide põhjustatud) vigastuste ennetamise õpetus, ettevõtte NHS Barnet Primery Trust pakutud suunis. See aitab tervishoiuorganisatsioonidel välja töötada, kasutusele võtta ja kinni pidada efektiivsest teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise poliitikast, mis koosneb järgmistest osadest.3

Määratlused
Teravate instrumentide mahuti ost
Teravate instrumentide kõrvaldamise mahutite kokkupanek ja kasutusest kõrvaldamine
Teravate seadmete ohutu kasutamine
Teravate instrumentide ohutu kasutusest kõrvaldamine
Teravate instrumentide haldamise juhised üldpersonalile
Teravate instrumentide pillamine
Ohutumad seadmed
Isikukaitsevahendid (PPE)
Kaitse muude kaitsepookimisest tingitud vigastuste (kriimustused, hammustused, pritsmed) eest
Ohutumad töösüsteemid
Riskihindamine
Koolitus ja väljaõpe

Veel näiteid.


Järgmistelt veebilehtedelt leiate kasulikke suuniseid teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise poliitika rakendamiseks ning tervishoiuseire menetluste läbiviimiseks.
Haiguste tõrje ja ennetamise keskused (CDC): Teravate instrumentide töövihik. 2008


Ameerika meditsiiniõdede assotsiatsioon (ANA): Nõelatorgete ennetamise juhis. 2002


9 Tervise ja tööohutuse talitus (HSE). 1999
Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.