Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Koolitus

Mida ütleb EL direktiiv?

Tööandja peab tagama olemasolevatele, uutele ja ajutistele personaliliikmetele asjakohase koolituse järgmistel aladel:

  • teravate instrumentide kaitsemehhanismidega meditsiiniliste seadmete õige kasutamine;
  • vere ja kehavedelike kokkupuutega seonduvad riskid;
  • ennetavad meetmed;
  • aruandlus-, toimimis- ja jälgimismenetlused;
  • teravate instrumentide põhjustatud vigastuste puhul nõutavad meetmed.1
Millised näited on rakendamisel kasulikud?

1. näide.

Teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ja haiguste ennetamise programmi sissetöötamiseks peavad tööandjad pakkuma korralikku koolitust kõigi tervishoiu- ja ohutusprobleemide ning kaitsemeetmete alal; selle eesmärk on minimeerida tööalase kokkupuute ohte.

Koolitusprogrammi raames tuleb tagada alljärgnev.
Tööandjad on seadusega kohustatud pakkuma ohutusprobleemide, sh teravate instrumentide põhjustatud vigastuste alast koolitust
Töötajad on kohustatud osalema tööandjate pakutavates koolitustes
Koolituse fookus peab olema teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ennetamise ja raviga seonduvatel protseduuridel, seda nii uute ja ajutiste personaliliikmete tutvustamisel kui regulaarsete ajavahemike järel pärast seda
Järelkoolitus peab olema regulaarselt saadaval
B. Braun'i koolituse ja väljaõppealane toetus

B. Braun on pühendunud teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ennetamis- ja ravimenetluste ning poliitika alaste koolitusprogrammide optimeerimisele. Üksikasjaliku teabe ja abi saamiseks pöörduge oma kohaliku B. Braun'i ettevõtte poole.

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.