Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 
Home >

 

ELi komisjon hoolitseb teie ohutuse eest!

Avalike teenuste ühingute Euroopa föderatsioon (EPSU) ja Euroopa haiglate ja tervishoiu valdkonna tööandjate ühendus (HOSPEEM) on koostanud teravate instrumentide tekitatud vigastuste ennetamise raamlepingu, mis sätestab järgmised parameetrid1.

Eesmärk
Võimalikult ohutu töökeskkonna tagamiseks ennetada töötajate vigastusi kõigi meditsiiniliste teravate instrumentidega.
Ulatus
See leping rakendub kõigile haiglate ja tervishoiusektori töötajatele.
Ajakava
11. maiks 2013 peab EL direktiiv olema lisatud EL liikmesriikide riiklikesse õigusaktidesse.

B. Braun on teie usaldusväärne partner EL direktiivi rakendamisel!

Kooskõlas meie lubadusega oma kogemusi jagada, soovib B. Braun tõsta teravate instrumentide põhjustatud vigastuste riskiteadlikkust kogu maailmas. Iga päev püüame koostöös oma klientidega tuvastata ennetavaid strateegiaid, mis aitaksid tervishoiutöötajate turvalisust tõsta. Teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ennetamise EL direktiivi juurutamine nõuab muutuste sisseviimist nii haiglates kui ka muudes tervishoiuasutustes. Seetõttu võtab B. Braun oma eesmärgiks nende muutuste sisseviimise lihtsustamise, pakkudes kasulikke suuniseid ja soovituslikke näiteid EL direktiivi juurutamise kohta.
 

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.