Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 
Home > Riskivältimine infusioonravis > Kemikaalisaastus

Kemikaalisaastus

Määratlus

Mõiste kemikaalisaastus all mõistetakse tervishoiutöötaja juhuslikku kokkupuudet ohtlike ravimitega.

Ameerika riiklik tööohutuse ja tervishoiu instituut (NIOSH) määratleb ohtliku ravimina mis tahes ravimit, mis vastab vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest: kantserogeensus, teratogeensus või arengutoksilisus, reproduktiivtoksilisus inimestel, organtoksilisus inimestel või loomadel (väikeste annuste juures), genotoksilisus või uus ravim, mis sarnaneb struktuurilt või toksilisuselt ohtliku ravimiga [1]. Loetelus on 136 ohtlikku ravimit, muuhulgas järgmised.

- Keemiaravi/tsütotoksilised ained
- Antibiootikumid/viirusvastased ained
- Biotehnoloogilised ravimid
- Monoklonaalsed antikehad
- Geeni- ja hormoonravimid
- Teised mitmesugused ravimid

Viited.

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

1NIOSH 2004

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.