Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 
Home >

Raviviga

Määratlus

Ravimi määramisel, väljastamisel või manustamisel toimunud viga, sõltumata sellest, kas need vead lõppevad soovimatute tagajärgedega või ei [1-5].

Parenteraalsed ravivead põhjustavad intensiivraviosakonnas tõsiseid ohutusprobleeme ning neid tunnistatakse kui esmatähtsaid tervishoiualaseid probleeme6-8. Vead seostuvad haigestumuse ja suremuse sagenemisega niigi kriitilises seisundis populatsiooni hulgas 9. Hiljuti avaldatud hargmaises vaatlus- ja läbilõikeuuringus näitas Valentin et al., et parenteraalsete ravivigade muster sarnaneb piiriüleselt, erinevate intensiivraviosakondade ja tervishoiusüsteemide lõikes 10. Meditsiiniinstituut prognoosis, et haiglas „ähvardab tüüpilist patsienti vähemalt üks manustamisega seotud raviviga päevas“ 11.

Väljend Kirjeldus* Näide
Tekkinud on kahju
Kõrvaltoime Kahju patsiendile, kellele manustati ravimit,
mis ei pruugi aga olla tingitud
sellest ravimist12
Surm trauma tagajärjel
lovastatiini võtmise ajal
Ravimi kõrvaltoime annus Kahju tingitud otseselt
ravimist selle normaalse annuse juures 12
Metoproloolist tingitud
südame paispuudulikkus
Ravimi kõrvaltoime Ravimi kasutamisest
tingitud kahju14,15
Tirofibaani üleannustamisest
tingitud hematoom
Võib tekkida kahju
Raviviga Ravimi määramisel, väljastamisel
või manustamisel toimunud viga,
sõltumata sellest, kas need
vead lõppevad soovimatute tagajärgedega või ei 1-5
Prednisolooni tellimuse
uuendamine
ebaõnnestus
teel palatisse
Kahju ei tekkinud
Võimalik ravimi
kõrvaltoime
Tingimused, mis võivad
ravimi kasutamisel viia
kahju tekkimiseni,
aga ei tekitanud patsiendile kahju 13
Korterinaabri felodipiini kasutamine, mis ei
viinud hüpotensioonini

Võtmeväljendite seosed

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.