Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Sõnastik

Verevarustusehäirest tingitud äkiline ajufunktsiooni pidurdumine, mille põhjuseks on sageli verehüüve.

Antikehade moodustumine reaktsioonina olemasolevatele antigeenidele, infektsioonile või vaktsineerimisele.

Tagurpidipööratud U kujuline sond, mis võimaldab vedelikul ülessuunas voolata, ilma et selleks peaks pumpa kasutama.

Standardne töökord

Anum teravate meditsiiniinstrumentide ohutuks kõrvaldamiseks

Vt teravate instrumentide kõrvaldamise mahuti

Meditsiiniline seade, mis võib tervishoiutöötajatele nõelatorke või lõikevigastusi tekitada, s.t nõelad, skalpellid jne.

Ohutu infusioonravi tähendab patsientidele ja tervishoiutöötajatele ohututes tingimustes ravimite või lahuste intravenoosset manustamist, misjuures rakendatakse ohutuid tooteid ja töökorda, mis ennetab kliinilisi riske.

Meditsiinilise seadme osa või funktsioon, mis ennetab kahjulikke toimeid tervishoiutöötajatele ja patsientidele.

Meditsiinilised seadmed sellise ohutusmehhanismiga, mis aitab vältida teravate instrumentide põhjustatud vigastusi. See vähendab kokkupuuteriski kehavedelike ja teiste potentsiaalselt kahjulike ainetega ning võimaldab tervishoiutöötajatel seadet turvaliselt kasutada.

Septitseemia, mida teatakse ka „veremürgistuse“ nime all, on viiruslike mikroorganismide (nt bakterid, viirused ja seened) esinemine vereringes, mis põhjustab sepsist.

Sepsise eluohtlik vorm, mida iseloomustavad raske hüpotensioon (süstoolne vererõhk alla 90 mmHg) ning mis võib lõppeda mitme siseelundi funktsioonihäire või surmaga.

Eluohtlik haigusseisund, mida iseloomustavad süsteemne põletikureaktsioon (SILS) ja nakkustekitaja olemasolu. Sepsise diagnoosimisel märgitakse muuhulgas valgete vererakkude ebanormaalselt madalat sisaldust veres, tahhükardiat ja tahhüpnoed.

Lahtine haav, mille on põhjustanud raviasutustes kasutatavad teravad instrumendid, nt nõelad, lantsetid, skalpellid või klaasikillud.

Vt terav meditsiiniinstrument

Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV (Itaalia uuring HIV kutsealastest riskidest).

Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC) on Euroopa Liidus kasutatav informatiivne dokument, kus kirjeldatakse ravimpreparaatide omadusi ja kliinilisi kasutusviise. 

Klapp, mille abil reguleeritakse sondist läbivoolava vedeliku või gaasi voolu.

Märk võimalikust haigusest, kõrvalekalle normaalsest seisundist või funktsioonist.

Nakkav, tavaliselt seksuaalselt ülekantav bakteriaalne haigus

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.