Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Sõnastik

Otsene tähendus – väljaspool seedekulglat. Täpsemalt viitab see toitainete manustamisele veenide kaudu.

Aine (bakterid, viirus või seened), mis põhjustab haigusi.

Uuring, mis tegeleb haigusest või ebanormaalsetest sümptomitest tingitud häiretega kehafunktsioonides.

Kokkupuutejärgne profülaktika

Protseduur, mida teostatakse läbi naha (nt nõelaorge).

Veenipõletik

Mõõt, mille alusel klassifitseeritakse lahused kas happelisteks või aluselisteks. pH skaala jääb vahemikku 0...14, kus 7 tähistab neutraalsust. Inimkeha normaalvahemik on 7,35...7,45.

Lahusest või tahkest aineste eraldunud aine moodustumine keemilise reaktsiooni või difusiooni tagajärjel.

Kunstlik asendus puuduvale kehaosale, mida kasutatakse funktsionaalsel ja/või kosmeetilisel eesmärgil.

Ennetavad meetmed vältimaks tervishoiutöötajatel tekkida võivaid probleeme, nagu teravate instrumentide põhjustatud vigastused, kemikaalisaastus jms.

Soovimatult ja ootamatult tekkinud tahked osakesed lahuses.

Rõivad ja varustus, mis aitavad kaitsta tervishoiutöötajaid kokkupuute eest potentsiaalselt ohtlike ainetega.

Kahe materjali, aine või kemikaali vaheline reaktsioon, mille tulemusel segu rikneb.

Muutus aine füüsikalistes omadustes.

Kokkupuutejärgne profülaktika (PEP) on ravi, mida antakse vahetult pärast võimalikku/tõenäolist kokkupuudet patogeeniga ennetamaks sellega seonduva haiguse väljakujunemist.

Väljend „prioon“ on tuletatud sõnadest „valk“ ja „infektsioon“. See kirjeldab haigustekitajat, mis koosneb anomaalsest valgust, mis paljuneb indutseerides normaalseid valke anomaalset vormi võtma. [Prioone peetakse vastutavaks paljude degeneratiivsete ajuhaiguste eest, sh veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE, tuntud ka kui „hullu lehma tõbi“) kariloomadel ja Creutzfeldt–Jakobi tõbi (CJD) inimestel].

Haiguste ennetamise ja tervisekaitse meetmed.

Rahvusvaheline riigiteenistus (globaalne ametiühingute föderatsioon)

Polütetrafluoroetüleenn on fluoropolümeer, mida kasutatakse laialdaselt selle paljude positiivsete omaduste tõttu: kleepumatus, reageerimatus, tugevus.

Paikne kopsukudede nekroos, mis on tingitud kopsude verevarustuse katkemisest.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.