Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 
Home >

Sõnastik

Vereringes liikuv üksik vedel või gaasiline element. Embol võib ummistada arteri / veresoone, põhjustades embooliat, mis võib olla surmaga lõppev.

Ultraheli meditsiiniline rakendus südamefunktsioonide uurimiseks ja võimalike kardiovaskulaarsete haiguste diagnoosimiseks.

Veresoone äkiline ummistumine emboliga. Tavaliselt võib see olla verehüüve, õhumull või rasvatilk.

Protseduur, mis koosneb konkreetse veresoone või elundi valimisest ja ummistamisest tahke kogumi (emboli) paigutamisega sellesse, nt selleks, et takistada kasvajate verevarustust.

Südamelihase sisemise kihi (endokard) põletik, mis haarab tavaliselt südameklappe

Gram-negatiivsete bakterite lipopolüsahhariididest koosnev rakusein. Kui need rakud hävitatakse ja LPS vabaneb, tunneb immuunsüsteem LPS ära ja reageerib põletikuga. Selle toksilise reaktsiooni tõttu nimetatakse LPS „endotoksiiniks“.

Meditsiiniteaduse haru, mis uurib tervise ja haiguse ning nendega seotud tegurite mustreid rahvastikus. Kasutatakse haiguste riskitegurite ja parimate raviviiside väljaselgitamiseks.

Exposure Prevention Information Network (Kokkupuute ennetamise teabevõrgustik)

Avalike teenuste ühingute Euroopa föderatsioon.

Nahapunetus, mida põhjustab liigne verevool naha alumistes kihtides paiknevatesse kapillaaridesse. Näiteks võib punetust tekitada päikesepõletus.

Euroopa Liidu (EL) juhtorgan, mis esindab ELi huve terviklikult. ELi Komisjon esitab uute seaduste ettepanekud ELi Nõukogule ja Euroopa Parlamendile ning tagab, et liikmesriigid rakendaksid seadust õigesti.

Raamleping mis tahes meditsiinilistest teravatest esemetest tingitud vigastuste ennetamiseks, mille eesmärk on saavutada võimalikult ohutu töökeskkond kõigile haigla- ja tervishoiusektori töötajatele.

Mikroorganismi kasvamise ajal toodetud toksiin. Eksotoksiin võib põhjustada ümbritsevale koele suurt kahju.

Asub valendikust väljaspool

Liigutuste kiirust, tugevust ja suunda kontrollivast kortikospinaalsest süsteemist väljaspool asuva motoorse närvide süsteemi, ekstrapüramidaalse süsteemi, talitlushäire.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.