Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Põhjused

Teatakse erinevatest põhjustest i.v. vedelike saastumiseks tahkete osakestega. Seda seetõttu, et ravimid on saadavale erinevates mahutites (nt viaalid, ampullid, eeltäidetud mahutid ja eelsegatud lahused) ja nende kasutamine ja käsitsemine on väga mitmekesine.

Seetõttu võib tekkida erinevat tüüpi tahkete osakeste saastust:

  • Klaas
  • Plastmass
  • Kummi
  • Lahustumata osakesed/ravimid

Klaasist ampullid on selles osas eriti ohtlikud, kuna klaasikillud võivad avamisel ampulli sattuda1.

Kui klaasampulli sisu eemaldamiseks kasutatakse nõela (nt 18 G), võivad väikesed klaasikillud läbi nõela süstlasse sattuda, kust need võidakse hõlpsalt patsiendile süstida. See oht ähvardab ka juhul, kui ravimeid manustatakse rutiinselt läbi intravenoossete süsteavade; see on ohutusmeede, mis aitab vähendada teravate instrumentide tekitatud vigastusi meditsiinipersonalile.2.

Plastmassidega saastumist esineb sageli ja selle põhjused on:
  • infusioonimahuti toormaterjalist eristub osakesi
  • süsteava põhjustab saastatust selle kasutamise tõttu teravate esemetega
Kummi
Nõela sisestamine läbi ravimiviaali või infusioonimahuti punnkorgi võib põhjustada punnkorgi väikese tüki eraldumist. See osake võib jääda hõljuma ravimisse või i.v. lahusesse. Kui osake on väike või varjatud (nt etiketi varjus, sama tooni taustal või värvilises viaalis), võib saastatus jääda märkamata. Osake võidakse seejärel süstlasse aspireerida ning patsienti süstida3.  

Tahkete osakestega saastumist võivad põhjustada ka ravimites või parenteraalses lahuses olevad lahustumata tahked ained4.
Tutvuge põhjalikumalt

Viited.

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

1 Douglas et al. 2001
2Lye 2003
3Roth 2007
4 Durgin et al. 2004

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.