Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Ennetavad strateegiad

Strateegia tahkete osakeste saastuse ennetamiseks lähtepunktis tugineb paljudel aspektidel.

  • kvaliteetsete toodete kasutamine vältimaks tahkete osakeste moodustumist (nt viaali korgid)
  • selliste toodete kasutamine, mille materjal ei soosi osakeste teket (nt plastmassist mahutid klaasampullide asemel)
  • ravimite sobimatuse vältimine

Tahkete osakeste saastust saab vähendada integreeritavate infusioonifiltrite ja filtriga nõelte kasutamisega ravimite väljatõmbamisel klaasampullidest (enne manustamist).
Integreeritav infusioonifilter aitab kõrvaldada:

  • tahkete osakeste saastust,
  • mikrobioloogiline saastust,
  • õhku infusioonilahusest.

Pange tähele, et kõik kasutatud seadmed kõrvaldavad neid kolme liiki saastust.

 

Tahkete osakeste saastuse korral tagab integreeritavate infusioonifiltrite kasutamine ohutuse.
Lisaks sellele on filtritel järgmised funktsioonid.

  • Toimivad varase hoiatussüsteemina,
  • tagavad optilise ülevaate infundeeritavast lahusest,
  • peatavad infusiooni, kui filter ummistub.

Filtreerimine ei ole aga tavakohane. Intravenoossetes voolikutes võib filtrid paigaldada patsiendi juurdepääsu lähedale. Ülekandenõelad (mikroplastiknõelad) kaitsevad samuti lahuses leiduvate tahkete osakeste eest.

Integreeritavaid infusioonifiltreid soovitatakse järgmistel juhtudel.

Lipiide mittesisaldavate lahuste puhul (0,2 μm filter)
Lipiidsed infusioonid või täistoidupreparaadid (1,2 μm filter)
ISO 8536-4 normatiiv (infusioonikomplektidele) soovitab patsiendi kaitsmiseks kasutada filtreerimist. (Üldjuhul on vedelikufiltri nominaalne poori suurus 15 µm [ISO 8536-4].

D240CDDF09884B38BCF3371CEE430F8F_7494

Paljud ühingud ja ametiasutused soovitavad filtri lisamist intravenoossetesse voolikutesse.

Ametlikud soovitused
Briti kunsttoitmise ühing (BPNG) on välja andnud suunise, kuidas vältida keha saastamist lahustumatute tahkete osakestega1.
Parenteraalsesse toitu lisatavad klaasampullidest või viaalidest võetud lahused tuleb lisada lõplikusse toitesegusse läbi filtri, mille poori suurus on kuni 5 μm. Filtriga nõelad ning tahkete osakeste filtriga ülekandenõelad (mikroplastiknõelad) minimeerivad patsientidele klaasosakeste süstimise ohtu (joonis 5).

Joonis 5. Avage ampull või viaal tavametoodika kohaselt. Infusiooni väljatõmbamiseks kasutage filterkõrt
Joonis 5. Avage ampull või viaal tavametoodika kohaselt. Infusiooni väljatõmbamiseks kasutage filterkõrt
  • Nende patsientide parenteraalsel toitmisel, kes vajavad pikaajalist parenteraalset ravi (nt immuunpuudulikkusega patsiendid, vastsündinud, lapsed ja kodus kunstlikult toidetavad patsiendid), tuleb kasutada sobivaid filtreid.

 

 

1,2 μm filtreid tuleb kasutada lipiide sisaldavate lahuste, sh „kõik-ühes” segude puhul, ja vahetada iga 24 tunni järel.

Paljud ühingud ja ametiasutused soovitavad filtri lisamist intravenoossetesse voolikutesse.

Viited.

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

1Ball 2003, Bethune et al. 2001

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.