Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Ennetavad strateegiad

  • Perifeerse kanüüli paigaldamisel saab õhkemboolia riski vähendada sellega, et patsiendi käsivart hoitakse sisestamis- või eemaldamisprotseduuri ajal alati südamest allpool1.
  • Tsentraalveenikateetri paigaldamisel on selle sisestamiseks või eemaldamiseks kõige sobivam kas pikali- või Trendelenburgi asend. See minimeerib õhkemboolia riski (joonis 6)2.
  • I.v. varustuse ja i.v. mahutite käsitsemisel järgige vastavaid kasutusjuhiseid.
  • Õhkembooliate esinemissagedust saab vähendada ka Luer-lock ühenduste kasutamisega. See minimeerib manustamiskomplektide ja süstalde juhuslikku lahtitulekut veenisisestest kateetritest3.
  • Lekkivad infusioonisondid tuleb viivitamatult välja vahetada; see aitab vältida õhu sattumist veresoonkonda4.
  • Infusiooniskeemide seadistamisel tuleb alati veenduda, et infusioonisüsteemi tekib sifoon (≥ 20 cm); see aitab takistada õhu sissepääsu (joonis 7)5.
  • Paralleelinfusiooni korral tuleb kolmesuunaline möödavooluklapp paigaldada ülessuunalisse sifoonsondi. Gravitatsioonijõul infundeerimiseks kasutage tagasivoolu tõkestav klappi (joonis 8).
  • Kaasaegsed infusioonifiltrid eraldavad lisaks tahkete osakeste ja mikroobide eemaldamisele ka 100% infusioonisondides olevast õhust5.
  • Kaasaegsete infusioonikomplektidega kaasneb AirStop mehhanism5.

Viited.

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

1Gabriel 2008
2Gabriel 2008, Mirski et al. 2007, Wittenberg 2006, Josephson 2006, Dougherty 2006, Perdue 2001
3Gabriel 2008, Perdue 2001
Perdue 2001
5 Riemann 2004

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.