Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Põhjused

 • Riskid

 • Kokkupuude nahaga järgmiste tegevuste ajal.
  - Kokkupuude viaalipindadega
  - Kokkupuude pakendipindadega
  - Patsientide kehavedelike käsitsemine
  - Pritsmed
  - infusioonisüsteemi täitmine

  Kokkupuude aerosooliga järgmiste tegevuste ajal.
  - Ravimite ettevalmistamine
  - Ravimite manustamine

Põhjused
Kromhout ja teised on märkinud, et sellise ekspositsiooni täpne põhjus või tee on ebaselge1, aga kirjanduses on nimetatud kaht peamist teed: nahakaudne2 ja aerosooliga3.

Nahasaastus
Saastust, mida on tuvastatud kui nahasaastust e kokkupuutest tingitud saastust, on leitud paljudes kohtades. Need on muuhulgas järgmised:

 • viaalide pind4;
 • ravimikarpide pind5;
 • ravimite, nt tsüklofosfamiidi ettevalmistamisel6;
 • tsütostaatilist ravi saavate patsientide kehavedelike käsitsemisel7.

Saastuse esinemine neil juhtudel viitab võimalusele, et saastumist põhjustab tsütostaatikumide ettevalmistamine ning viaalide, karpide ja kehavedelike käsitsemine.
Teised saastumise põhjused, mida on arutatud reguleerivates asutustes nagu NIOSH, on kehvalt dekontamineeritud pritsmed, infusioonisüsteemide täitmine, käsitsemine väljaspool apteeki ja kehvade toodete valik8.

„Tulemused näitavad, et farmaatsiatehnikud ja onkoloogia osakonna meditsiiniõed olid naha kaudu kokkupuutes tsüklofosfamiidiga.“9

Aerosoolisaastus
NIOSH ja teised reguleerivad asutused aktsepteerivad ettevalmistuse ja kohaletoimetamise aegset aerosoolisaastust; kinnitust võib leida kirjanduses 10. Teatud uuringutes puuduvad siiski tõendid aerosoolisaastuse kohta, selle põhjuseks peetakse aga ebaadekvaatseid tuvastuspiire.11.

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.