Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Ennetavad strateegiad

 • Reguleerivad asutused

 • Järgmised asutused (muuhulgas) avaldavad soovitusi kemikaalisaastuse ennetamiseks.

  - Riiklik tööohutuse ja tervishoiu instituut (NIOSH), USA
  - Haiguste tõrje ja ennetamise keskused (CDC), USA
  - Rahvusvaheline ravimiohutuse järelevalve ühing (ISOP)
  - Saksa onkoloogilise farmaatsia ühing (DGOP), Saksamaa
  - Rootsi töökeskkonna amet (AFS), Rootsi

Ennetavad strateegiad
Ennetavaid strateegiaid soovitavad tihti ametiasutused (vt ülalolev tabel) ja need on suunatud ekspositsiooni vähendamisele. Joonisel on toodud peamised ettevaatusabinõud, mis on järgmised.

 • Käsitsemisvigadest tingitud saastuse ennetamine ettevalmistamise tsentraliseerimisega1. See jätab ravimite käsitsemise sellekohase väljaõppe saanud personalile (joonis 5).

 

 • Toksilise saastuse ennetamine „ohutusseadmete“ abil [NIOSH 2004]. Nende eesmärk on vähendada nii aerosoolsaastust (nt aerosoolfiltrid) kui tilguti saastumist (nt nõelavabad seadmed) (joonis 6).

Teatud saastuse põhjuseid (nt viaali pinnal) on raske ennetada, mistõttu neid tuleb kontrolli all hoida (joonis 7).

 • Mis tahes aerosoolsaastuse moodustumisel hoitakse seda kontrolli all laminaarse õhuvoolu (LAF) või isolaatorite abil3.
 • Tilguti saastumisel ennetatakse selle adsorbeerumist kaitsevarustuse kasutamisega (nt kitlid, maskid ja kindad)4.
 • Lisaks sellele soovitatakse ekspositsioonitasemete jälgimiseks regulaarseid ülevaatusi (nt vereproovid)5. Süstemaatiliste kaitsemeetmete rakendamine aitab ekspositsiooni vähendada6.


Viited.

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

1QuapoS 2003
2NIOSH 2004
3Nguyen et al. 1982, Crauste-Manciet et al. 2005
4 ASTM 2005
5QuapoS 2003
6Ündeger et al. 1999, Skov et al. 1992

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.