Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Põhjused

Ravimi sobimatusreaktsioonid võivad tekkida:

  • ravimite ja lahjendamiseks sobimatute i.v. lahuste vahel;
  • kahe ravimi vahel (ravimitevaheline kokkusobimatus), kui need on
    - kokku segatud, nt ühes infusioonivoolikus
    (samaaegne infundeerimine) ja/või veenilahuse mahutis
    - manustatud üks teise järel, aga samas infusioonivoolikus;
  • ravimite ja abiainete vahel (säilitusaine, puhver, stabilisaator, lahusti);
  • ravimite ja i.v. mahutite materjalide (nt PVC) või meditsiiniliste seadmete vahel, kus rolli võib mängida kasutatud materjal ise ja/või reaktsioonid selle sisepinnaga (nt adsorbeerumine)1.

Standardse infusioonravi sobimatuse peamised põhjused.

Viited.

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

1 Trissel 1996, Giki et al. 2000, Newton 2009

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.