Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Finantsmõju ja riskiga seonduvad kulud

Viited.

1Gianino et al.2007, Bertolini et al. 2005

Joonis 4. Ravimite sobimatusest tingitud tüsistuste tagajärjel lisanduda võivate kulude prognoos. Iga tüsistusega kaasneda võivate kulude arvestamise hõlbustamiseks võeti kasutusele raskusastmed.
RHO: respiratoorse hooldusravi osakond

  • Finantsmõju

  • Ravimi sobimatusega kaasnevad kõrvaltoimed pikendavad patsiendi haiglas veedetud aega ja suurendavad kogukulusid haiglale.

    Toksiliste ravimite koostoimest tingitud raskete tüsistustega võivad kaasneda täiendavad kulud tervishoiuteenuse osutajale, kuni 56 670 euro ulatuses iga juhu kohta.

Riskiga seonduvad kulud tervishoiuasutusele
Riski kulude hindamiseks võib kindlaks määrata seonduva haiglaravi ning sellest tuleneva pikaajalise raviaja kestusega kaasnevad kulud. Kulude arvestamisel võib kasutada eeldatava haiglaravi keskmist maksumust päevas 1.

Joonisel 4 on toodud sellise arvestuse tulemused valitud tüsistuste näidete põhjal.

Viited.

Sellel hüperlingil klõpsates lahkute meie veebilehelt. B. Braun ei ole avatava veebilehe omanik ega halda selle sisu.

1Gianino 2007, Bertolini 2005 

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.