Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Koostoimed/sobimatus

Koostoimete ja sobimatuse erinevused
Intravenoossete ravimite ja lahuste ettevalmistamisega kaasneb teiste ainetega reageeriva ravimi kõrvaltoimete tekkerisk. Selles kontekstis on oluline teha vahet sobimatusreaktsiooni ja koostoime vahel.

Koostoime leiab aset keha sees ja ei ole seetõttu nähtav.

Kontrastina koostoimele toimub vedelikumahutis või infusioonivoolikus sobimatusreaktsioon ja see on tavaliselt nähtav. Käesoleva teksti keskne teema on i.v. raviga seotud ravimisobimatus.


 

Kaht liiki sobimatused


1. Füüsikalised reaktsioonid
Ravimite füüsilised reaktsioonid tähendavad üldjuhul muutust ionisatsiooni, mitteionisatsiooni ja lahustuvuse vahekorras, mis põhjustab faaside eraldumist või sadestumist (nt pärast alkohoolsete lahuste lahjendamist)1.

Muutus võib põhjustada

  • Sünergismi

Ravim on efektiivsem, kuna kombineeritud toime on parem kui iga ravimi puhul eraldi

  • Antagonism

Ravim ei ole nii efektiivne, kuna kahe või enama aine kombineeritud toime on halvem kui iga ravimi eraldi toimed kokku

  • Uus toime

Toime, mida kummagi ravimi eraldi kasutamisel ei väljendu (nt toksilisus)

Kasutatud i.v. lahuste ja ravimite pH-väärtus ja puhverdusvõime (pKa väärtus) on peamised tegurid füüsiliste koostoimete tekkimisel1.

Infusiooniskeem sõltub kasutatud ravimite ja lahuste kombinatsioonist. Tavaliselt on ravim suurema mõjuga ning määrab seega infundeeritava lahuse pH-väärtuse.
Paljud ravimid on alustena nõrgad, esinedes vaid vastavate hapete vesilahustuvate sooladena. PH-väärtuste muutumine infusioonisondisüsteemis, nt teise ravimi samaaegse lisamise tagajärjel, võib vabastada alused nende sooladest. Kuna sellised alused on vees vähelahustuvad, võib toimuda osakeste sadestumine (joonis 1).

Sadestumisprotsessi mõjutab lisatud ravimite suhteline kogus, ja ka nende puhverdusvõime. Sellised pH-sõltuvad sadestumisreaktsioonid on tavaliselt väga kiired ja neid on võimalik tuvastada infusioonisondisüsteemi mõne sentimeetri piires.
Need on visuaalselt nähtavad kristallide, ähmasuse või hägususena (joonised 1+2)2. Ravimite sobimatusest tingitud sadestumised on kõige sagedamini osakeste moodustumise põhjuseks intensiivraviosakonna keerukates infusioonivoolikutes3.

Muud nähtamatud füüsikalised sobimatused on reaktsioonid ravimite ja plastmaterjalide vahel (adsorbeerumise mõjud). Selle tagajärjel takerduvad ravimid infusioonimahutite või infusioonivoolikute sisepindadele, mis langetab kontsentratsiooni ning vähendab märkimisväärselt patsiendile manustatava ravimi hulka4.

2. Keemilised reaktsioonid
Keemiline kokkusobimatus tähendab, et ravim on osküdeerumise, reduktsiooni, hüdrolüüsi või dekompositsiooni tagajärjel keemiliselt degradeerunud.
Keemilised reaktsioonid võivad väljenduda hägususe, sadestumise ja värvimuutusena.

Selle tulemusel langeb toimeaine hulk ja/või moodustuvad toksilised kõrvalsaadused5.

Viited.

1Newton 2009
2Newton 2009
3Schröder 1994
4Trissel 1996
5RCN 2005, Douglas et al. 2001, Höpner et al. 2003

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.