Teratogeensus [teratogeenne]

Võime põhjustada sünnidefekte