Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Riskivältimine infusioonravis

Kaasaegset meditsiini on ilma infusioonravita raske ette kujutada. Veeniinfusioonil on keskne roll nii ravimite, toitainete ja vedelike manustamisel kui ka vereasendusel. Selle raviviisiga, nagu kõigi teistega, kaasnevad siiski omad riskid nii patsiendile kui tervishoiutöötajale. Tuvastada ei ole neid riske kahjuks kerge, kuna nende tagajärjed ei ole kohe märgatavad ja kirjutatakse seetõttu sageli millegi muu arvele.
Jätkates oma teadmistejagamise traditsiooni, soovib B. Braun suurendada üldist teadlikkust avatud infovahetuse ja toetada oma kliente innovatiivsete turvaliste tootesüsteemidega.

Riskivältimine infusioonravis

rohkem

EL direktiiv teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta haigla- ja tervishoiusektoris

rohkem

Toksilisust ja allergilist reaktsiooni põhjustavate ohtlike ravimite loend

rohkem

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.