Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 
Home >

Kasutustingimused

Käesolevas dokumendis kokkuvõtlikult esitatud teadusinfo on mõeldud tervishoiuvaldkonna töötajatele. Selle aluseks on avalikud kirjutised ja juhised. Eesmärgiks on pakkuda kokkuvõtet infusioonraviga üldiselt seostuvatest ohtudest ning tõsta tervishoiutöötajate teadlikkust selle valdkonna probleemide suhtes. Kokkuvõtliku iseloomu tõttu piirdutakse dokumendis ülevaate andmisega ning ei võeta arvesse erinevaid kohalikke olukordi. B. Braun ei vastuta tagajärgede eest, mis võivad tuleneda käesoleva ülevaate põhjal rakendatud intensiivravist. Eelkõige ei anna B. Braun kinnitusi ega garantiisid antud informatsiooni täpsuse, täielikkuse või kehtivuse kohta. Ühelgi juhul ei vastuta B. Braun või selle töötajad kahjude eest, sh spetsiifiliste, karistavate ega tulenevate kahjude eest, kasutusvõimaluse kaotuse, saamata jäänud sissetuleku või tulu, vara kaotsimineku või kahjustumise, kolmandate isikute nõuete või muud laadi kahjude eest. Käesoleva saidiga lingitud materjalid on koostanud sõltumatud autorid, kes ei ole seotud B. Brauniga. Nimetatud sõltumatud autorid on ainuvastutavad käesoleva saidiga lingitud materjalides sisalduva teabe eest ning B. Braun ei vastuta sellise sisu täpsuse eest.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.